Tjänster

TJÄNSTER


Redovisning

 • Bokföring
 • Kund- och leverantörsreskontra inkl påminnelsehantering
 • Betalningar
 • Momsdeklarationer
 • Periodiska sammanställningar
 • Punktskattedeklarationer


Löner

 • Löner, semesterberäkning och utbetalning
 • Kontrolluppgifter
 • Rapportering av Fora och Collectum
 • Arbetsgivardeklarationer


Bokslut

 • Årsbokslut
 • Rapport om årsredovisning
 • Årsredovisning


Skatter/rådgivning

 • Bolagsdeklarationer
 • Privatdeklarationer
 • Skatteplanering och rådgivning

info@volant.se

019 60 90 220


Volant AB

Älvtomtagatan 12

703 42 Örebro